Chọn sim số đẹp theo nhà cung cấp
Vinaphone MobiFone Viettel
Vietnamobile Beeline Số cố định
Tìm sim đúng ngày, tháng, năm sinh của bạn
  
Chọn
Theo
Đầu
Số
VinaPhone
091
0912
0913
0914
0915
0916
0917
0918
0919
094
0942
0943
0944
0945
0946
0947
0948
0949
0123
0124
0125
0127
0129
MobiFone
090
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
093
0932
0933
0934
0935
0936
0937
0938
0939
0120
0121
0122
0126
0128
Viettel
096
0962
0963
0964
0965
0966
0967
0968
0969
097
0972
0973
0974
0975
0976
0977
0978
0979
098
0982
0983
0984
0985
0986
0987
0988
0989
016
VnMobile
092
0922
0923
0924
0925
0926
0927
0928
0929
018
BeeLine
099
019
Âm Dương Ngũ Hành với học thuật Trung Hoa

    Thuyết Âm Dương, Ngũ Hành có ảnh hưởng hết sức lớn lao trong học thuật và tư tưởng Trung Hoa: Nho, Y, Lý, Số đều thấm nhuần ảnh hưởng của Âm Dương, Ngũ Hành. Các khoa Tử Vi, Tướng, Số, đều triệt để áp dụng thuyết Âm Dương, Ngũ Hành sinh khắc.

    Ví dụ như trong khoa Tử Vi, các sao đều phân thành Âm Dương, Ngũ Hành; con người, và 12 cung Tử Vi cũng được phân thành Âm Dương, Ngũ Hành.

    Như vậy, tùy theo mệnh con người, tùy theo các sao chiếu mệnh, tùy theo các cung vận hạn mà con người đã trải qua trong một đời, hoặc trong từng năm, từng tháng, từng ngày, ta có thể áp dụng lẽ Âm Dương, Ngũ Hành sinh khắc mà đã đoán định được cát hung một phần nào rồi.

    Khoa Địa Lý cũng rất chú trọng đến Âm Dương Ngũ Hành. Hoặc cho rằng: Sơn Hà Đại Địa bất kỳ cái gì có hình đều là Âm. Còn cái khí không trông thấy được mới là Dương

    Hoặc cho rằng: Nước là Dương, Núi là Âm.

    Mạch cũng phân Âm Dương. Tả Ao viết:

    Mạch có mạch Âm, mạch Dương

    Mạch nhược, mạch cường, mạch tử, mạch sinh.

    Mạch ở dưới đồng bằng phần nhiều đi thấp, được gọi là mạch Dương. Còn mạch ở trên sơn cước, đi theo các núi đồi cao lớn, được gọi là mạch Âm.

    Những mạch Âm Dương đó lại được phân chia tùy theo hình, trạng thái hùng vĩ, thanh nhã, linh động, hoặc bất động, thành các mạch cường, nhược, tử, sinh.

    - Thế mạch hùng vĩ, cao lớn, thảy đều là mạch cường.

    - Thế mạch thanh nhã, nhọn dài được gọi là mạch nhược.

    - Thế mạch trông như con thú quay đầu, quẫy đuôi, linh động được gọi là mạch sinh.

    - Thế mạch đi đuồn đuộn, ngay đơ, như con cá chết gọi là mạch tử.

    Hình thế đất cũng được chia thành 5 loại theo Ngũ Hành. Tả Ao viết:

    Kìa như đất có Ngũ tinh,

    Nhận xem cho biết tương sinh loan hoàn.

    1. Hình tròn là con Kim, hay Kim Tinh

    2. Hình dài là con Mộc hay Mộc Tinh

    3. Hình vuông là con Thổ hay Thổ Tinh

    4. Hình nhọn là con Hỏa hay Hỏa Tinh.

    5. Hình sóng gợn là con Thủy hay Thủy Tinh.
    Y học Trung Hoa cũng triệt để khai thác thuyết Ngũ Hành. Quan niệm Ngũ Hành soi sáng Y học Trung Hoa về mọi phương diện: Bệnh Lý (Pathogénie), Dược lý (Pharmacologie) và Y Lý Trị Liệu (Thérapeutique.)

    Về phương diện Bệnh lý chẳng hạn, Trung Hoa chia năm thành Ngũ Vận.

    Các năm Giáp, Kỷ thuộc Thổ

    Các năm Ất, Canh thuộc Kim

    Các năm Bính, Tân thuộc Thủy

    Các năm Đinh, Nhâm thuộc Mộc

    Các năm Mậu, Quí thuộc Hỏa

    Rồi lại nhân lẽ Âm Dương, sinh khắc, thái quá, bất cập, hay bình khí mà suy xem năm nào khí hậu sẽ ra sao, nóng lạnh, ẩm, khô, mưa gió ra sao để biết những bệnh gì sẽ dễ sinh trong năm ấy.

    Họ cho rằng các năm Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm là những năm Dương. Vận khí những năm ấy sẽ quá vượng, quá thịnh, sẽ thừa nên gọi là thái quá.

    Những năm Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quí là những năm Âm. Vận khí những năm ấy sẽ suy yếu, sẽ bất cập, mà một hành đã suy, thì khí của hành tương khắc, sẽ thịnh. Ví dụ những năm Giáp (Dương Thổ), thổ khí sẽ thái quá, như vậy sẽ mưa nhiều và sẽ ẩm thấp nhiều, do đó các bệnh thấp sẽ dễ sinh.

    Những năm Kỷ (Âm Thổ), Thổ khí sẽ bất cập, như vậy sẽ gió nhiều, do đó các bệnh phong dễ sinh, vì Hành khắc là Mộc, Mộc sinh Phong.

    Những năm Tân lạnh nhiều (Âm Thủy), Thủy khí bất cập, nên ẩm thấp nhiều, và các bệnh thấp dễ sinh vì Hành khắc là Thổ, Thổ sinh Thấp.

    Tóm lại ta thấy: Mộc thịnh sinh Phong, Hỏa thịnh sinh Nhiệt, Thổ thịnh sinh Thấp, Kim thịnh sinh Táo, Thủy thịnh sinh Hàn.

    Còn khi một Hành mà suy, thì Hành tương khắc sẽ thịnh, cho nên:

    Mộc suy (bất cập) thời Táo sinh (vì Kim khắc Mộc), Hỏa suy (bất cập) thời Hàn sinh (vì Thủy khắc Hỏa), Thổ suy thời Phong sinh (vì Mộc khắc Thổ), (xem thí dụ năm Kỷ) Kim suy (bất cập) thời Nhiệt sinh (vì Hỏa khắc kim), Thủy suy (bất cập) thời Thấp sinh (vì Thổ khắc Thủy). (Xem thí dụ năm Tân).

    Dược lý cũng dựa trên Ngũ Hành:

    Đại khái các thuốc màu xanh, vị chua chữa gan; các thuốc màu đỏ, vị đắng chữ tim; các thuốc màu vàng, vị ngọt chữa tì; các thuốc màu trắng, vị cay chữa phổi; các thuốc màu đen, vị mặn chữa thận v.v...

    Trị liệu cũng dựa theo quan niệm Ngũ Hành tương sinh, tương khắc, hoặc Ngũ Hành điên đảo. Ví dụ:

    1. Mẫu hư bổ kỳ Tử

    Như Kim (Phế): vốn sinh Thủy (Thận), nhưng nếu Phế suy, phải bổ Thận (Thủy) để cứu Phế (Kim)

    Thủy (Thận) vốn sinh Mộc (Gan), nhưng nếu Thận (Thủy) kiệt, thời phải bổ Gan (Mộc).

    2. Tử hư bổ kỳ Mẫu

    Thủy suy (Thận suy), phải bổ Kim (Phế) (mẹ)

    Thổ suy (Tì suy), phải bổ Hỏa (Tâm) (mẹ)

    Mộc suy (Gan), phải bổ Thủy (Thận) (mẹ)

    Kim (Phế) táo, phải bổ Thổ (Tì) (mẹ)

    Hỏa (Tâm) suy, phải bổ Mộc (Gan) (mẹ)

    3. Mẫu thực tả kỳ Tử

    Phế (Kim) (mẹ) thực, phải tả Thận Thủy (con)

    Thận (Thủy) (mẹ) thực, phải tả Gan (Mộc) (con)

    Gan (Mộc) (mẹ) thực, phải tả Tâm (Hỏa) (con)

    Tâm (Hỏa) (mẹ) thực, phải tả Tỳ (Thổ) (con)

    Tỳ (Thổ) (mẹ) thực, phải tả Phế (Kim) (con)

    4. Tử thực, tả kỳ Mẫu

    Thận (Thủy) (con) thực, tả Phế (Kim) (mẹ)

    Gan (Mộc (con) thực, tả Thận (Thủy) (mẹ)

    Tâm (Hỏa) (con) thực, tả Gan (Mộc) (mẹ)

    Tỳ (Thổ) (con) thực, tả Tâm (Hỏa) (mẹ)

    Phế (Kim) (con) thực, tả Tỳ (Thổ) (mẹ) v.v...

    Đi sâu vào vấn đề, ta thấy các Y gia lại còn áp dụng lẽ Ngũ Hành điên đảo trong việc điều trị. Nhưng nơi đây, chúng ta cũng chẳng cần phải bàn rộng hơn về vấn đề đó làm chi nữa. Người nào có tâm cầu học, nhất định sẽ tìm sách mà tra cứu lấy.
    (Nguồn: Kinh Dịch Đại Toàn, Tập I, Phần IX Ngũ Hành)
 
Xem tiếp

 
 

Chọn sim theo khoảng giá
  Giá từ:
  Đến giá:

Hỗ trợ trực tuyến
Bán hàng: Trang xjnh
ĐT: 01689.61.61.61

Bán hàng online
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Diễn đàn sim đẹp

Liên kết quảng cáo

Thống kê sim
VinaPhone: 2.181.475 sim
MobiFone: 702.134 sim
Viettel: 1.709.421 sim
Vietnamobile: 165.028 sim
SFone: 580 sim
Beeline: 3.434 sim
Socodinh: 569 sim
Tổng số: 4.763.723 Sim
và 504 đại lý trên toàn quốc

Các bài luận
Sim phong thủy - Chơi sim đẹp theo phong thủy  
Bạn nên biết: Khái niệm về phong thuỷ  
Kinh dịch-Quy luật của biến đổi và 64 quẻ khí  
Vận mệnh là gì ??? Hiểu thế nào là vận mệnh ???  
Vận mệnh có thực sự nằm trong tay bạn ???  
Chuyên gia phong thủy bàn về số điện thoại  
Quan niệm về số đẹp của người Trung Quốc  
Phân tích Phong Thủy Sim Số theo Âm dương-Ngũ hành  
Hà Đồ Phong Thủy Bạn đã biết chưa ???  
Ngũ hành - Khái niệm cơ bản về ngũ hành   
Âm Dương Ngũ hành và bản chất của Sim số phong thủy  
Ý nghĩa các con số trong sim điện thoại  

Xem sim theo vận mệnh
sim vận mệnh

Hãy xem bạn thuộc mệnh gì ?
Chọn năm sinh để biết mệnh

Phương châm bán hàng: Khách hàng nhận sim - kiểm tra số sim - kiểm tra thông tin xem đã đăng ký chính chủ chưa? Khách hàng thấy hài lòng mới phải thanh toán tiền

+) Giao sim trực tiếp luôn và ngay tại Hà Nội ( nội và ngoại thành ), Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng sau khi khách hàng gọi điện đặt hàng
+) Đối với khách hàng ở các tỉnh thành phố khác sẽ nhận sim sau 24 - 48h qua các đường chuyển phát nhanh

Chi tiết xin liên hệ tới các bộ phận bán hàng: 01689.61.61.61

Email khách hàng: khachhanghoangsim@gmail.com - Email đại lý: dailyhoangsim@gmail.com

Trụ sở - cơ sở giao sim 1: số nhà 68 Phố Lộc Hà ( Đối diện Bưu Điện Lộc Hà ) - Km số 4 Quốc Lộ 3 Mai Lâm Đông Anh Hà Nội

Cơ sở giao sim 2: Số 97 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội       Cơ sở giao sim 5: số 42 Thích Quảng Đức, P5, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Cơ sở giao sim 3: Số 22 Tôn Thất Tùng, Hà Nội           Cơ sở giao sim 6: số 2 Lê Quang Định, P1, Q.Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Cơ sở giao sim 4: Số 221 Tôn Đức Thắng, Hà Nội        Cơ sở giao sim 7: số 158 D4 Nguyễn Thị Tần, P2, Q8, Hồ Chí Minh

Website được phát triển bởi công ty TNHH công nghệ cao Yến Anh
Mã số thuế: đang cập nhật
Giấy phép đăng ký kinh doanh: đang cập nhật

Đặt mua sim nhanh
Tìm kiếm sim nhanh